Japan 2004

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11
DSCN1250.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1248.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1247.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1246.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1245.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1244.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1243.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1242.JPG
Tradional wedding couple at Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1238.JPG
Tradional wedding couple at Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1236.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1235.JPG
DSCN1234.JPG
DSCN1233.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1231.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1230.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1229.JPG
Hand washing at Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1228.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1227.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1226.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1225.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1224.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1223.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1222.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1221.JPG
DSCN1220.JPG
DSCN1219.JPG
DSCN1217.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1216.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1215.JPG
Meiji Jingu, Tokyo
DSCN1214.JPG
DSCN1213.JPG
DSCN1212.JPG
DSCN1211.JPG
Postman in Yokohama rides a scooter
DSCN1210.JPG
DSCN1209.JPG
Keep the laundrymat clean
DSCN1208.JPG
DSCN1207.JPG
DSCN1206.JPG
DSCN1205.JPG
Watch those train doors
DSCN1204.JPG